Spring navigation over

Stemmer fra byen

Redaktionen har været på gaden for at tale med beboere i Vollsmose, Korsløkken, Rising og Ejerslykke om Kommunal- og Regionalvalget. Vi har spurgt, hvorvidt beboerne stemmer, hvilke emner der interesserer dem, og hvad næste byråd skal gøre, hvis det stod til dem.

Tekst: Farah Ahmad, Helen Wendy Bartle og Anna Stærbo

Henrik Jeppesen, 56 år

Arbejder i Børnehuset i Bøgeparken

- Jeg har tænkt mig at stemme, fordi jeg synes, det er vigtigt, at man bruger sin stemmeret.

- Det næste byråd skal have fokus på børn og unge. Og specielt børnene i Vollsmose. Jeg kigger meget på  børnepolitikken og på ældrepolitikken. Jeg går også meget op i foreningsarbejde. Jeg synes, det er vigtigt, at børn og unge kommer ud i noget foreningsarbejde. Det, synes jeg også, er vigtigt for integrationen.

- Jeg synes, der er for meget fokus på det negative, når det handler om Vollsmose. For der foregår også rigtig mange gode ting her i Vollsmose. Der er behov for nogle flere midler. Det er der helt sikkert. Selvom jeg synes, kommunen har været gode til at hjælpe lidt til ovre i 1909’erne. Men der kunne godt bruges flere midler også inden for andre områder måske. Få nogle flere ting i gang herover. Jeg synes, det er vigtigt at holde børnene væk fra gaderne. Specielt i de sene aftentimer, der synes jeg, det er rigtig smart med noget foreningsarbejde.

Kent Bentzon, 45 år

Bor i Ejerslykke

- Ja, jeg stemmer. Jeg håber vel på, at det bliver lidt bedre, end de politikere vi har nu. Hvis du ikke stemmer, så mener jeg ikke, man kan tillade sig at snakke politik med andre folk. For så er man inhabil på det punkt. Du kan ikke have en holdning til tingene, hvis ikke du ikke har stemt.

- Ingen af de politikere, der stiller op i øjeblikket, siger mig noget. Nu har jeg så heller ikke fulgt ret meget med. Jeg kunne godt finde på at lukke øjnene og køre fingeren op og ned et par gange og sætte et kryds. Det gør jeg en gang i mellem. Ingen af de politikere, hverken i Folketinget eller i Byrådet, siger mig noget. Men det er vigtigt for mig at sætte et kryds, for ellers kan man ikke snakke med om tingene.

Cecilie Sebbesen, 24 år

Bor i Korsløkken

- Jeg stemmer, for jeg synes ikke rigtig, man kan tillade sig at have en mening om tingene, hvis man ikke selv har tænkt sig at stemme. Og hver stemme tæller jo.

- Jeg kan godt lide dem, der fokuserer på at gøre noget for klimaet, for det er et kæmpestort problem lige nu. Og eftersom jeg selv er studerende, er det også et aktivt emne for mig lige nu. Jeg synes, der tit har været emner, hvor det har ramt de studerende. Så vil de skære i SU, og nu er de begyndt at kigge på, om de skal skære i dagpenge. Det er noget, jeg tænker rigtig meget over, i forhold til når jeg bliver færdiguddannet - hvordan det kommer til at påvirke mig.

- Jeg kan se, når jeg er ude og lufte hunden, at der er åbent for noget lektiecafé for børn, der bor her i området. Det synes jeg er megafedt, at de har fokus på. Der er mange, der bor herude, som ikke er fra Danmark. Så jeg tænker, at sprogbarrieren virkelig kan have noget at sige. Det synes jeg også, er meget vigtigt at have fokus på, når vi har så store områder i Odense, hvor der bor folk, der ikke snakker så godt dansk.

Ibrahim El-Hassan, 20 år

Bor i Birkeparken, Vollsmose

- Jeg stemmer, fordi jeg synes, det er vigtigt. Jeg har et ønske, om hvordan Odense skal være, men jeg synes også, det er min pligt at stemme. Jeg mener samtidig, det er meget vigtigt, at minoriteter bliver bedre til at stemme og er aktive i demokratiet, så vi får et mere repræsentativt valgresultat.

- Det, som afgør min stemme til valget, er Vollsmoseplanen. Mig og mine naboer lever under den her meget omfattende ghettolov, som jeg ikke mener, er fair. Vi står mellem at blive boende eller blive smidt ud af vores hjem.

- Hele diskursen omkring Vollsmose står mig meget nær. Jeg er født og opvokset her. Og den positive sociale forandring i Vollsmose fylder rigtig meget. De forudsætninger, jeg har haft, ønsker jeg også at give videre - når jeg tænker på, hvad der gør, at jeg går på universitetet og ikke er kriminel. Hvis det stod til mig, skulle det næste byråd være inkluderende over for hele Odense og repræsentere beboere i alle bydele.

Meryem Rasmussen, 49 år

Bor i Korsløkken

- Ja, jeg har tænkt mig at stemme. Det har jeg lært, fra da jeg var ung, at man stemmer til valg. Jeg har altid stemt. Men jeg er kun lige kommet tilbage til Danmark for et år siden, så jeg har ikke rigtig besluttet mig for, hvem jeg stemmer på endnu.

- Jeg er optaget af det sociale og skolevæsenet. Jeg har et handikappet barn, så derfor er det sådan noget med udredning og specialskolen. Der er lang ventetid. Det kan være en kamp for at få sit barn udredt. Vi skulle fx have noget ekstra støtte til ham her, da vi kom. Det tog ni måneder at få bevilget en taxa til skolen. Og vi har set, hvilken forskel det gjorde, for han var så stresset af at tage bussen derud. Det gjorde, at han slet ikke fungerede i skolen. Nu hvor han har fået en taxa, fungerer han i skolen.

- Hvis det stod til mig, skulle det næste byråd sætte nogle flere klare retningslinjer op. Få en køreplan, så det hele går lidt hurtigere på en eller anden måde. Så de ved, hvem de skal henvise til. Jeg føler, de ikke ved, hvem de skal henvise til i de forskellige kontorer. De siger bare, ”det skal du søge derovre”. Så går man derover og søger. Og først når man har søgt og ventet nogle måneder, får man at vide, ”det er ikke der, du skal søge. Du skal søge derovre”. Det duer jo ikke.

Abdinor Muhammed, 39 år

Bor i Lærkeparken, Vollsmose

- Jeg er faktisk i tvivl, om jeg skal stemme, fordi jeg føler, at vi ikke bliver hørt godt nok. Jeg synes ikke, jeg får noget for min stemme. Jeg plejer at stemme. Men jeg tror faktisk, jeg overvejer at stemme blankt. Jeg synes ikke, der har været nogen, der kan overbevise mig om de værdier, jeg går ind for - der er ikke nogen, der repræsenterer det.

- Det, der er vigtigt for mig, er sådan nogle ting som, at der er arbejdsmuligheder i Vollsmose. At børnene skal have flere og bedre fritidstilbud.

- Der bliver meget talt om Vollsmose, men jeg synes ikke, det hjælper. Man løser ikke problemerne og udfordringerne ved at rive nogle boliger ned. Det er da nogle fine boliger. Det er sgu ikke dem, der fejler noget egentlig. Vi er sgu mere folk, der har brug for et arbejde og komme på arbejde. Der er så mange, der har svært ved det. Hvordan kan vi hjælpe dem på vejen? Men så vælger man at sige ”ved du hvad, vi udrydder bare deres boliger. Så flytter vi lidt rundt, og så håber vi bare problemerne bliver løst”. Det synes jeg ikke er den rigtige vej at gå.

Sheneela Aslam, 34 år

Bor i Rising

- Jeg stemmer ikke, fordi jeg har britisk pas. Vi har aldrig fået lov til at stemme. Jeg har boet i Danmark hele mit liv. Men jeg er heller ikke sikker på, at jeg ville stemme, hvis jeg kunne.

- Jeg går meget ind for, at alle skal have de samme rettigheder. Men det får man alligevel ikke. Jeg tror, der er mange, der er opgivende – der føler, at det ikke gør en forskel, hvis vi stemmer alligevel.

- Jeg har oplevet, at mine veninder er blevet spyttet på og blevet kaldt for alt muligt, fordi de går med tørklæde. Fordi de går med det tøj, som de går med. Så jeg synes, man skal blive bedre til at respektere hinanden, uanset hvor man kommer fra. Om man har tørklæde på, eller om man ikke har tørklæde på. Om man er mørk eller hvid. Respekter det. Hvis vi kan respektere, hvordan andre går klædt - om de har bikini på, om de har punk-tøj eller rocker-tøj. Alle skal have samme respekt og rettigheder, synes jeg.

Lene Salling, 41 år

Pædagogisk assistent i Bøgeparkens vuggestue

- Ja, jeg har tænkt mig at stemme, fordi jeg mener, vi skal have en ændring på det børnemæssige område her i Odense Kommune. Det er vigtigt for mig, at vi har ekstra hænder på børneområdet. Og faktisk også på ældreområdet. Fordi der er rigtig mange kolde hænder, der sidder ude på kontorerne, men de kan ikke se, hvordan de varme hænder arbejder. Så flere varme hænder til børn og ældre.

- Jeg kunne godt tænke mig, at det næste byråd valgte at prioritere de to emner i hvert fald – altså børn og ældre. Og måske skære ned i deres egen løn. Fordi jeg synes, byrådsmedlemmerne får alt for meget i løn. Vi får flere og flere ældre og vi får flere og flere børn. Og hvem skal tage sig af dem, hvis der ikke er nok hænder? Det er derfor, det er vigtigt for mig.

Karla Jensen, 83 år

Bor på Østerhøj i Vollsmose

- Ja, jeg har tænkt mig at stemme. Men jeg er lidt i tvivl. Jeg plejer dog at gå ned og stemme. Sådan i sidste øjeblik kommer jeg i tanke om, at jeg må hellere må gå ned og stemme. Selvfølgelig synes jeg, det er vigtigt at stemme. Man skal være med i det der sker i sognet, ikke også?

- Det vigtigste emne for mig er hjemmeplejen. Nu har jeg ikke selv hjemmehjælp, men jeg kan høre, at det ikke er for godt. Det er meget dårligt. Meget få timer. For 20 år siden havde min mor tre timer om ugen – det er jo luksus i forhold til nu. Nu må hjemmehjælpen ikke vaske tøj. De har simpelthen ikke tid til det. Hvem skal så vaske tøj? Så skal det ud til familien, eller man skal få andre til at vaske det. Der er nogen af os, der dårligt nok kan stå og gå. Vi er nogle gamle deroppe, der er lidt svagelige, ikke? Jeg mærker også vores unge hjemmehjælpere hopper fra. De kan ikke holde til det.

Orla Stagil, 72 år

Bor i Korsløkken

- Jeg stemmer helt sikkert. Det skal man jo. Altså, ellers kan du ikke gå og brokke dig bagefter. Hvis ikke du har været med ved bordet, som jeg plejer at sige, så kan man ikke komme og klage bagefter. Sådan er det.

- Det vigtigste for mig er jo ældrepolitikken. Det er klart. Det er vores plejehjem og ældreboliger og sådan noget. Sådan er det jo. Jeg er formand i noget der hedder faglige seniorer her på Fyn. Vi går en del op i ældrepolitikken.

- Det næste byråd skal selvfølgelig fokusere på både at få lavet vores veje ordentligt og så få nogle flere ældrevenlige boliger. Og i det hele taget at vores plejehjem får mere personale. Fordi der er ikke nok personale i plejehjemmene rundt omkring.

Kristina Kristensen

Bor i Fyrreparken i Vollsmose

- Ja, jeg stemmer ved næste valg for at gøre min borgerpligt. Umiddelbart interesserer kommunalvalget mig ikke rigtig. Selvfølgelig interesserer jeg mig for, hvilken regering der sidder. Men jeg stemmer, som jeg altid har gjort.

- Umiddelbart synes jeg næste byråd skal have fokus på integration. Også det med at der kører så meget intern ballade herude. Dog synes jeg ikke, vi mærker det herinde i Mosen (værtshus i Vollsmose, red.), bortset fra at de farer frem og tilbage ude på vejen. Umiddelbart kan jeg ikke helt forstå, de snakker om ballade op på Vollsmose Torv, fordi vi ser dem ikke. Vi ser ikke noget ballade deroppe.

Mushtaaq Ali, 19 år

Elev på Mulernes Legatskole, bor i Bøgeparken, Vollsmose

- Ja, jeg har tænkt mig at stemme, men jeg skal lige tænke over, hvilke kandidater der er. Jeg har ikke sat mig ind i det endnu. Jeg synes, det er vigtigt at stemme, fordi det har en indflydelse på netop vores bydel. Det er jo specifikt Odense, så jeg tænker, at det har en indflydelse.

- Jeg tænker sådan noget med fritid, det kunne være nogle gode emner at fokusere på. Og børn – at der er nogle mulighederne for børnene. Sådan nogle ting. Det skal være nogle gode muligheder for unge og børn. Og så at der er nogle aktiviteter rundt omkring. Men jeg skal lige sætte mig ind i det her valg, og så kan jeg undersøge det nærmere.

 

Seneste Artikler

Anmeldelse af bogen ”Fra Den Mørke Side”

Læs mere

Vollsmose Torv skal genopstå i ny form

Læs mere

Nyt kapitel i omdannelsen – fra firkant til fire kvarterer

Læs mere

Morooj og Najlaa lærer at cykle med AOF

Læs mere

Abdallah skal bokse historisk landskamp

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her