Spring navigation over

Kommunen vil social kontrol til livs

Stående tørklæde-bærende Kvinde med mikrofon i siddende forsamlinge for En ekspergruppes anbefalinger til at komme negativ social kontrol til livs i Odense blev præsenteret på rådhuset den 20. august. Her fortalte en af de fremmødte fra Vollsmose om sine egne oplevelser. 

Der foregår negativ social kontrol af mænd og kvinder i Vollsmose. Det oplever Vollsmoses bydelssøstre. Nu vil Odense Kommune tage et opgør med problemet. 

Begrænsninger i uddannelsesvalg, kontrol med sociale relationer og adfærd, overvågning og trusler. Det er nogle af de måder, som negativ social kontrol kan komme til udtryk på. Fænomenet forekommer i hele landet, og nu har en ekspertgruppe kortlagt omfanget i Odense i rapporten ’Opgør med negativ social kontrol - Odense’, som de har udarbejdet for Odense Kommune. Her fremgår det, at der forventes at være omkring 1.200 unge odenseanere, der føler sig begrænset af deres familie for eksempel i forhold til valg af kæreste eller ægtefælle.

At der i høj grad er et problem med kontrol af adfærd, valg og rettigheder i Vollsmose og resten af byen, bekræfter Kefa Abu Ras, der er bydelskonsulent i Vollsmose og tovholder for Vollsmoses bydelssøstre.

Hun og bydelssøstrene har oplevet og mødt mange kvinder, som har været udsat for negativ social kontrol.

- Det er vigtigt ikke at generalisere, for negativ social kontrol findes i alle miljøer, religioner og kulturer i hele landet. Men min oplevelse er, at det i højere grad findes i udsatte boligområder som Vollsmose, fordi der bor mange mennesker og minoritetsgrupperinger tæt sammen. Så er det simpelthen nemmere at holde øje med hinanden, forklarer hun.

 

Vil skrue op for indsats

Bydelssøstrene er kvinder fra Vollsmose, der gør en frivillig indsats for at hjælpe andre kvinder i bydelen blandt andet ved at oplyse dem om deres rettigheder og frihed til at bestemme over deres eget liv. De har tidligere stået bag en konference om negativ social kontrol for at oplyse om, hvor skadelig negativ social kontrol er og for at bryde tabuet om problemet.

- Nogle forældre udfører kontrollen, fordi de ikke ved bedre, men tror, at de gør det bedste for deres børn. Derfor er oplysning om rettigheder og opdragelse så vigtig, hvis vi skal være med til at forebygge problemet og gøre op med de normer, der begrænser drenge og piger, siger Kefa Abu Ras.

Ifølge Halima El Abassi, som forsker i æresrelaterede konflikter og er forkvinde for ekspertgruppen bag den nye rapport, gør Odense allerede meget for at bekæmpe problemerne, men der skal sættes endnu stærkere ind.

 - Negativ social kontrol er et alvorligt samfundsproblem, og vi har rykket os meget lidt de sidste 20 år. Vi har i yderste konsekvens set unge kvinder blive dræbt, og det viser på grusomste vis, at vi skal sætte bedre ind. I Odense har vi konstateret, at negativ social kontrol stadig er udbredt i visse miljøer, og det samme gælder i mange andre danske byer. Derfor anbefaler vi blandt andet, at Odense skruer op for indsatsen med en enhed, der kun arbejder med negativ social kontrol, udtalte hun i forbindelse med præsentationen af rapporten.

 

Oprør skal komme nedefra

Ekspertgruppen har i alt givet fem anbefalinger til Odense Kommune. Blandt andet anbefaler de, at unge skal støttes i deres opgør med negativ social kontrol, at flere etniske minoritetskvinder skal selvstændiggøres og i uddannelse og arbejde, og at kommunen samarbejder med civilsamfundet. Især den sidste anbefaling hæfter Kefa Abu Ras sig ved.

- Det er vigtigt inddrage civilsamfundet, fordi lovgivning og handleplaner skal gå hånd i hånd med et oprør nedefra, og der skal bygges bedre bro mellem systemet og de mennesker, der har problemstillingen inde på livet. For hvis dem, det handler om, ikke selv vil og er klar til at bryde ud af negativ social kontrol, så nytter det ikke noget, siger hun.

Den samlede og bydækkende strategi til bekæmpelse af negativ social kontrol er en del af ’Den sidste Vollsmoseplan’, der er byrådets plan for at gøre Vollsmose til en bydel på lige fod med resten af Odense.

Eksperternes anbefalinger:

1.  Etabler enhed for negativ social kontrol, der opkvalificerer medarbejdere, skaber videndeling på tværs og rådgiver fagpersoner.

2.  Udarbejd målrettede handleplaner, som nøglemedarbejdere kan eksekvere. Handleplaner og vejledninger skal sikre en fælles forståelse af negativ social kontrol, herunder hvornår og hvordan, der sættes ind.

3. Støt de unges opgør med negativ social kontrol og styrk indsatsen med tilknyttede socialrådgivere på folkeskolerne, værktøjskasser med undervisningsmateriale m.m., der fremmer meningsfulde fællesskaber.

4. Flere etniske minoritetskvinder skal selvstændiggøres med målrettede indsatser, som kan støtte dem i at komme i arbejde og uddannelse.

5. Strategisk samarbejde med civilsamfundsaktører og boligsociale foreninger i udsatte områder. Odense bør udbrede gode erfaringer fra eksisterende frivillige foreninger og lave særskilte tiltag rettet mod fædrene.

Seneste Artikler

En super SUB-aftale

Læs mere

Beboernes avis gennem 22 år

Læs mere

Somaliere i det fremmede

Læs mere

Mit liv ændrede sig radikalt på grund af avisen

Læs mere

Min livret Frikadeller og kartoffelsalat

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her