Spring navigation over

Lokale frivillige undrer sig: Hvad blev der af et kulturelt samlingssted?

Odenses politikere vil gøre Vollsmoses kultur- og fritidsliv mere aktivt og attraktivt frem mod 2030. Til det har lokale foreninger og frivillige drivkræfter efterspurgt et kulturelt samlingssted i Vollsmose. Der er dog ikke afsat midler til et samlingssted de næste par år, og det får nu nogle af bydelens aktive frivillige til at undre sig.

Hvad blev der af planen om at etablere et kulturelt samlingssted i Vollsmose? Det spørger både Kim Nielsen, der er formand for foreningen Respect, og Nishan Ganesh, der er formand i Birkeparken og medlem af Samarbejdsrådet, om. Spørgsmålet er opstået efter, at det i forrige uge kom frem, at der skal bruges 18 millioner på at flytte Musikskolen fra Odense C til Vollsmose som en del af kommunens budget i 2021. En del af budgettet er også, at det eksisterende foreningsliv i Vollsmose får 1 millioner kroner årligt. Men de to lokale frivillige er dog mest optaget af det, de havde håbet ville stå i budgettet, men som ikke står der: Et kulturelt samlingssted.

- Jeg undrer mig over, at man fra kommunens side har lavet en meget lang proces, hvor borgere og foreninger er blevet inddraget for at komme med inputs til Vollsmoses kultur- og fritidsliv. Det udmøntede sig i en række konkrete forslag blandt andet om et samlingssted, som vi så ikke kan se skyggen af nu, siger Kim Nielsen, der netop ser et behov for at bydelen får flere platforme, hvor foreninger og frivillige kan mødes. Det behov ser Nishan Ganesh også:

- Der er konstant efterspørgsel på lokaler fra foreninger og frivillige, som vi ikke kan imødekomme i beboerhusene på grund af en masse formaliteter. Det er et kæmpe problem, at det skal være så svært at finde lokaler, for et godt kultur- og foreningsliv og positive fællesskaber giver så meget til individer og hele bydelen, siger han.

 

Samlingssted er ikke droppet

En del af byrådets plan for Vollsmoses udvikling - Den sidste Vollsmoseplan - handler om bydelens kultur- og fritidsliv. Her er målet, at Vollsmose i 2030 har et rigere og aktivt kultur- og fritidsliv, og at beboerne i Vollsmose har den samme deltagelsesfrekvens i fritids- og kulturlivet som i resten af byen. For at indfri det mål indstillede By- og Kulturforvaltningen sidste år - på baggrund af inputs fra lokale aktører - at man skulle etablere et kulturelt samlingssted, der kan tiltrække nye brugere til Vollsmose samtidig med, at det giver borgere i Vollsmose mulighed for at udvikle forskellige kreative tiltag. By- og Kulturforvaltningen lagde desuden op til, at det kulturelle samlingssted kunne ligge i den tidligere ungdomsklub Pyramiden - også kendt som Diamanten. Stedet skulle dermed være base for udvalgte foreninger og rumme for eksempel et filmværksted og tekstilværksted samt en række foreninger, der arbejder med blandt andet sundhed, idræt, madlavning, byhaver og biavl. Selvom det kulturelle samlingssted ikke er i budgettet for næste år, så betyder det ikke, at planen er droppet, ifølge By- og Kulturrådmand, Christoffer Lilleholt (V).

- Alle de indsatser, som By- og Kulturforvaltningen og By- og Kulturudvalget har stillet forslag om i forbindelse med Den sidste Vollsmoseplan, er stadig aktuelle. Selvom der ikke er afsat midler i 2020, betyder det ikke, at de bliver stoppet. De ligger klar, såfremt der kommer finansiering. Samtidig er der med budgettet afsat midler til, at musikskolen flyttes til Vollsmose, hvilket giver unge fra området endnu bedre muligheder for at opleve og prøve musik af som fritidsinteresse, skriver han til Vollsmose Avisen i en mail.

LÆS OGSÅ: Er et kulturelt samlingssted en god idé?

Her forklarer han, at der løbende arbejdes med udvikling af kultur- og fritidslivet i Vollsmose, og at en del af udviklingen kommer fra lokale foreninger og fra foreninger, der ønsker at starte aktiviteter i bydelen.

- Odense Kommune er opmærksom på, at udviklingen ikke kun skal være drevet af det kommunale system. Det er meget vigtigt, at det sker nedefra og op. Udviklingen af området inden for både fritid og kultur understøttes også af den nye boligsociale helhedsplan, hvor dette tænkes ind. Der findes rigtig mange fantastiske klubber og ildsjæle i Vollsmose, der skal hjælpes til at kunne inspirere endnu flere til at opleve det danske samfund, fortsætter han.

 

’Udnyt de tomme bygninger’

Både Kim Nielsen og Nishan Ganesh er glade for, at der er afsat 1 million kroner årligt - i alt 3 millioner - til det eksisterende foreningsliv i Vollsmose, og de er spændt på at se, hvordan midlerne bliver fordelt.

- Men hvor skal foreningerne helt fysisk være? Det savner jeg stadig svar på og en plan for. I det hele taget savner jeg at høre, hvad planen på længere sigt er for kulturen i Vollsmose - udover at placere musikskolen her, siger Kim Nielsen.

For Nishan Ganesh er håbet om at kunne bruge Pyramiden stadig ikke helt slukket. Han er ved at undersøge, om det er en mulighed, at flere aktører går sammen om at købe stedet.

- Hvorfor ikke give noget liv til Pyramiden, når bygningen alligevel står der og ikke rigtig bliver brugt? Der er så mange kvadratmeter herude, som bare venter på at blive udnyttet til gode formål og ildsjæle. Det håber jeg, at politikerne snart får øjnene op for, siger han.

Seneste Artikler

Nu er firkanten officielt brudt op

Læs mere

Hjemme hos Shahbaz Aslam

Læs mere

Der er blevet mere stille i bydelen

Læs mere

- De snakker om os på hele plejehjemmet

Læs mere

Kinesisk inspirerede rejer

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her