Spring navigation over

Trivsel er vigtigere end fraværstal

Det går den rigtig vej med fraværet på Mulernes Legatskole. Illustration: Fatama Al-Zahraa

På Mulernes Legatskole i Vollsmose er lærerne gode til at tage hånd om eleverne og dermed sørge for, at fraværet ikke bliver for højt.

Når klokken ringer ind klokken 8.10 på Mulernes Legatskole, er det ikke nødvendigvis alle skolens elever, der er mødt ind. Nogle ligger måske stadig hjemme i sengen eller befinder sig andre steder end i klasselokalet.

På Mulernes Legatskole viser nye tal fra skoleåret 2018-19 et lille fald i det samlede fysiske fravær. I 2017-18 var fraværet på 8 procent, men sidste skoleår var det faldet til 7,7 procent.

Det tal er skolens rektor Torben Jakobsen fint tilfreds med.

- Det er fint. Jeg glæder mig selvfølgelig over, at det går den rigtige vej, og at vi ligger godt, når vi sammenligner os med andre stx- og hf-uddannelser, lyder det fra rektoren.

I en opgørelse over fravær på landets 187 ungdomsuddannelser fra 2017 lå Mulernes Legatskole på en 124. plads. Det vil sige, at skolen lå tættere på den skole med mindst fravær - nummer 187 - end den med mest fravær - nummer 1.

Endnu bedre ser det ifølge Torben Jakobsen ud, hvis man alene sammenligner alle de skoler, hvor der både er stx og hf-uddannelser.

- Her har Mulernes Legatskole det laveste fravær på Fyn, og på landsplan er gymnasiet blandt de 10 skoler med det laveste fravær. Det er vi meget stolte af, siger han og tilføjer:

- Det betyder ikke, at jeg synes, at vores fravær bare er perfekt. Jeg synes hele tiden, at det skal være vores ambition at have lavere fravær.

Øje for trivsel


Når en elev har for meget fravær, har skolen flere værktøjer til at hjælpe eleven og få rettet op på fraværet. For eksempel tilbyder skolen studiecaféer, støttelærer og møder med studievejledere.

Elevrådsformand på Mulernes Legatskole, Ibrahim El Hassan, synes, at skolens lærere er gode til at imødekomme eleverne og have øje for, om de trives. Han påpeger, at det kan være svært at identificere, hvad der gør, at fraværet er faldende. Der kan nemlig være mange faktorer, som spiller ind fra skoleår til skoleår.

- Det er vigtigt, at eleverne trives og har det godt, og jeg oplever, at det er en stigende tendens, at man tror, at der er en sammenhæng mellem fraværsprocenten og trivslen. Og det er der ikke nødvendigvis. Hvis en elev har højt fravær, indikerer det ikke nødvendigvis, at eleven ikke trives godt på skolen. Og modsat - hvis en elev har lavt fravær, indikerer det ikke nødvendigvis, at eleven trives godt, siger han og vurderer, at fraværsprocenten eksempelvis afhænger af, hvor striks den enkelte lærer er med at registrere fravær.

Både rektor og elevrådsformand er også enige om, at trivslen blandt eleverne vægter højere end fraværsprocenter. For Torben Jakobsen er det vigtigere, at eleverne møder op og tager hånd om hinanden, fordi de har lyst, end at de kommer i skole, fordi de frygter for en skriftlig advarsel.

- Det er vigtigt, når man går på Mulernes Legatskole, at man ikke føler, at man bare er et nummer i en klasse. Men at man føler, man er en person, som andre interesserer sig for og savner,  hvis man ikke er der, slutter han.

Seneste Artikler

En hyldest til centervagten

Læs mere

Bayoumi vil inspirere unge til at drømme stort

Læs mere

Mit møde med Vollsmose

Læs mere

Stemmer fra byen

Læs mere

Walid levede for at hjælpe andre

Læs mere

I det seneste nummer af VollsmoseAvisen kan du blandt andet møde musikeren Bayoumi, der gerne vil inspirere unge i Odense til at følge deres drømme. Du kan også læse om centervagten på Vollsmose Torv, du kan lære at lave dine egne lysglas og lære at bage nordiske kæmpeklejner. 

Læs her