Spring navigation over

Hvad betyder ny lov om dagtilbud?

Forældre i Vollsmose skal vælge, hvor deres etårige børn skal passes som følge af en ny lov.  Arkivfoto: Jørgen Gregersen

Hvad betyder det for forældre i Vollsmose, at loven om obligatorisk læringstilbud er trådt i kraft den 1. juli? Vollsmose Avisen har talt med konsulent Vibe Martiny fra dagtilbudsafdelingen i Odense Kommune.

Loven om obligatorisk læringstilbud trådte i kraft 1. juli i år. Hvad betyder det?
- Det betyder først og fremmest, at det nu er besluttet ved lov, at alle forældre i udsatte boligområder, herunder Vollsmose, skal indskrive deres børn i et pasningstilbud, der er godkendt af kommunen – for eksempel en vuggestue eller en dagpleje. Alle forældre skal derfor vælge, hvor de ønsker deres barn skal passes, fra barnet fylder et år. Det er en god idé at skrive sit barn op ved Pladsanvisningen allerede kort efter fødslen.

Kan forældre stadig vælge at passe deres barn hjemme?
- Forældre kan godt vælge at passe deres barn hjemme. Men de skal fortælle det til kommunen. Hvis man vælger det, skal man vide, at kommunen har fået til opgave at følge op på, om børn, der bliver passet hjemme, møder dansk sprog og kultur nok. Derfor vil man få besøg af en konsulent fra kommunen. Hvis man vil passe sit barn hjemme, er det et krav, at begge forældre har bestået en danskprøve på 9. klasses niveau.

Hvad sker der, hvis forældrene ikke får indskrevet deres barn i et pasningstilbud til tiden?
- Så bliver barnet automatisk indskrevet i det, man kalder et obligatorisk læringstilbud, når barnet fylder et år.

Hvad er et obligatorisk læringstilbud?
- Et obligatorisk læringstilbud er kort og godt en 25 timers vuggestueplads, hvor barnet på helt normal vis indgår i vuggestuens aktiviteter og rutiner. Loven siger, at de 25 timer skal være fordelt med fem timer på hver af ugens hverdage. Det er forældrenes pligt at sørge for, at barnet møder i vuggestuen hver dag.

Stilles der andre krav til forældrene i et obligatorisk læringstilbud?
- Ja, begge forældre er forpligtede til at deltage i et forløb med pædagogerne om barnets trivsel i vuggestuen. Derudover har de mødepligt til et kursus, hvor de undervises i, hvordan de kan støtte deres barns sproglige og sociale udvikling.

Hvis forældrene ikke overholder aftalerne, når de enten har deres barn i et obligatorisk læringstilbud eller passer deres barn hjemme, hvad sker der så?
- Så har Odense Kommune mulighed for at trække i børne- og ungeydelsen.

Seneste Artikler

En hyldest til centervagten

Læs mere

Bayoumi vil inspirere unge til at drømme stort

Læs mere

Mit møde med Vollsmose

Læs mere

Stemmer fra byen

Læs mere

Walid levede for at hjælpe andre

Læs mere

I det seneste nummer af VollsmoseAvisen kan du blandt andet møde musikeren Bayoumi, der gerne vil inspirere unge i Odense til at følge deres drømme. Du kan også læse om centervagten på Vollsmose Torv, du kan lære at lave dine egne lysglas og lære at bage nordiske kæmpeklejner. 

Læs her