Boligområder under BoligSocialt Hus

Rising

Antal lejemål:

644

Antal beboere:

Børn og unge: 316 (0-17 år)
Voksne: 1015 (18+)

Afdelinger:

304 – Påskeløkken
311 – Solbakken
61 – Riisingparken
2 – Smedeløkken

Boligorganisation:

Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab, Odense Boligselskab

Boligsocial indsats:

1. juni 2017 til 31. maj 2021

Boligområdet Rising bestående af fire boligafdelinger er geografisk placeret i Odense C. Rising har været på ghettolisten siden 2016 under betegnelsen Solbakken. De kriterier, som Rising opfylder, er:

 1. Andelen af 18-64-årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 % (gennemsnit for de seneste to år).
 2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 %.
 3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 % af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
 4. Pr. 1. december 2018 opfylder området også det kriterie, der hedder Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste to år.

Den boligsociale indsats i området har fokus på:

 1. Uddannelse og beskæftigelse
 2. Forebyggelse og forældreansvar
 3. Tryghed og trivsel
 4. Kriminalpræventiv indsats

Alle indsatsområder er iværksat med henblik på at få området af ghettolisten samt at understøtte en vedvarende og positiv udvikling i området.

Ejerslykke

Antal lejemål:

253

Antal beboere:

Børn og unge: 139 (0-17 år)
Voksne: 690 (18+)

Afdelinger:

320 – Ejerslykke

Boligorganisation:

Civica

Boligsocial indsats:

1. marts 2019 til 31. maj 2021

Boligområdet Ejerslykke er beliggende i Odense M.
Den boligsociale indsats har fokus på at afhjælpe områdets udfordringer med, at der er en stor andel af beboerne, som ikke er i beskæftigelse. Området er kendetegnet ved, at der bor mange børn og unge. En høj andel af de helt små børn er uden tilknytning til dagtilbud.

Den boligsociale indsats i området har især fokus på:

 1. Forebyggelse og forældreansvar
 2. Uddannelse og beskæftigelse

Resterende Indsatsområder prioriteres efter behov. Ovenstående indsatsområder er iværksat med henblik på at reducere områdets udfordringer og understøtte en positiv og vedvarende udvikling i boligområdet.

Korsløkken

Antal lejemål:

1028

Antal beboere:

Børn og unge: 529 (0-17 år)
Voksne: 1495 (18+)

Afdelinger:

34 – Korsløkken F
35 – Korsløkkeparken E
37 – Korsløkkeparken G

Boligorganisation:

Fyns Almennyttige Boligselskab

Boligsocial indsats:

1. marts 2019 til 31. maj 2021

Boligområdet Korsløkkeparken bestående af fire boligafdelinger er geografisk placeret i Odense SØ. Korsløkkeparken har været på ghettolisten siden marts 2018. De kriterier, som Korsløkkeparken opfylder, er:

 1. Andelen af 18-64-årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 % (gennemsnit for de seneste to år).
 2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 %.
 3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 % af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

Den boligsociale indsats i området har fokus på:

 1. Uddannelse og beskæftigelse
 2. Forebyggelse og forældreansvar
 3. Kriminalpræventiv indsats
 4. Tryghed og trivsel

Alle indsatsområder er iværksat med henblik på at få området af ghettolisten samt at understøtte en positiv og vedvarende udvikling i området.

Skt. Klemensparken

Antal lejemål:

238

Antal beboere:

Børn og unge: 126 (0-17 år)
Voksne: 339 (18+)

Afdelinger:

6 – Skt. Klemensparken

Boligorganisation:

Arbejdernes Boligforening Odense

Boligsocial indsats:

1. januar 2018 til 31. maj 2021

Boligområdet Skt. Klemensparken er geografisk placeret i Odense S.
Den boligsociale indsats har fokus på at afhjælpe områdets udfordringer med, at der er mange enlige forsørgere i området. Området har ydermere mange beboere uden for arbejdsmarkedet. Området har en høj procentdel af aktive børn- og ungesager.

Den boligsociale indsats i området har især fokus på:

 1. Forebyggelse og forældreansvar
 2. Tryghed og trivsel
 3. Uddannelse og beskæftigelse

Indsatsområderne er iværksat med henblik på at reducere ovenstående udfordringer og understøtte en positiv og vedvarende udvikling i boligområdet.